Prometheus 2008

Objekte, Texte, Monotypie
Maße variabel
 
    << >>